میمون (منطقةالبروج)

میمون (猴) یکی از ۱۲ حیوانی است که بنا بر تقویم چینی و تقویم مغولی هر ۱۲ سال یک بار در منطقةالبروج چینی و منطقةالبروج مغولی ظاهر می‌شود. سال میمون همچنین معادل نماد چینی 申 است.

میمون منطقةالبروج چینی

علامت سازگار با ناسازگار با
میمونخروس، میمون، موش، اژدها، مار، خرگوش، اسب، ورزا، گوسفند و سگخوک و ببر

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.